The Pregnancy Project Free Pdf

The Pregnancy Project Free Pdf – მხრის იმპლანტების სხვადასხვა ტიპის ამოცნობა რენტგენის სკანირებით, ხელოვნური ინტელექტის საფუძველზე, ადამიანის მედიცინის საფუძველზე.

ღია წვდომის ინსტიტუციური პოლიტიკა ღია წვდომის პროგრამა სპეციალური თემის სახელმძღვანელო მითითებები კვლევისა და გამოქვეყნების რედაქტირების პროცესი

The Pregnancy Project Free Pdf

The Pregnancy Project Free Pdf

ყველა სტატია მოწოდებულია საჯარო ღია წვდომის ქვეშ globalwirtschaften. არ არსებობს განსაკუთრებული სტიმული გამოქვეყნებული ტექსტის მთელი ან ნაწილის ხელახლა გამოყენებისთვის, მათ შორის ფიგურებისა და ცხრილების ჩათვლით. თუ სტატია გამოქვეყნებულია Creative Commons CC BY ღია კოდის ლიცენზიით, ორიგინალი ტექსტი კვლავ ძალაშია და სტატიის ყველა ნაწილი შეიძლება ხელახლა იქნას გამოყენებული.

Self Testing For Pregnancy: A Systematic Review And Meta Analysis

ქცევითი მონაცემები წარმოადგენს მნიშვნელოვან გავლენას ინოვაციურ კვლევებში დიდი პოტენციალით. უფროსი სტატიები წარედგინება Science Guide-ის რედაქტორებს და გამოქვეყნებამდე უნდა იყოს განხილული.

სპეციალური ნაშრომები შეიძლება იყოს უნიკალური კვლევითი ნაშრომები და ფართომასშტაბიანი ახალი კვლევითი ნაშრომები ხშირად აქვთ მრავალი ნახაზი ან მეთოდი. . ამ ტიპის ლიტერატურა იძლევა იდეებს სამომავლო კვლევის მიმართულებებზე ან შესაძლო დამხობებზე.

. რედაქტორები ირჩევენ ჟურნალში ახლახან გამოქვეყნებულ სტატიებს, რომლებიც განსაკუთრებით საინტერესოა ელექტრონიკისთვის ან მათი აზრით, მნიშვნელოვანია ამ სფეროში. მიზანია სხვადასხვა კვლევით სფეროში საინტერესო პუბლიკაციების მიმოხილვა.

მიღების თარიღი: 2021 2018 2021 წ

Pdf) 2018 Esc Guidelines For The Management Of Cardiovascular Diseases During Pregnancy

CCIDID-19 ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე გადამდები დაავადებად მსოფლიოში ჯერჯერობით საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის. CCID-19-თან დაკავშირებული რეაქციები და სიმპტომები განსხვავდება რეგისტრირებულ ცოფში, მაგრამ, როგორც წესი, უარესია იმუნოდეფიციტის მქონე პირებში. ეს მოიცავს ხანდაზმულ პაციენტებს, ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებს, პაციენტებს ქიმიოთერაპიით და და და და და და და და და და და და და და და და და და და და და და და და და და და და და და და და და და და და და სამუშაო სამსახური სამუშაო სამუშაო სამუშაო სამუშაო სამუშაო სამუშაო სამუშაო სამუშაო სამუშაო სამუშაო სამუშაო სამუშაო სამუშაო სამუშაო სამუშაო სამუშაო სამუშაო სამუშაო სამუშაო სამუშაო სამუშაო მოქმედებები მოქმედებები ქმედებები ქმედებები ქმედებები ქმედებები ქმედებები ქმედებები ქმედებები ქმედებები ქმედებები არა მხოლოდ იმუნური სისტემა სუსტია, არამედ დედა უფრო მეტად შეშფოთებულია რისკის გამო. იზრდება ვირუსით ინფიცირება. თუმცა, ორსულობის დროს დედის ინფექციის სიხშირის შესახებ ძალიან მწირი მონაცემები არსებობს, როგორიცაა ორსულობის დროს საშვილოსნოში უშუალოდ მოხვედრის შესაძლებლობა. გარდა ამისა, ახალშობილებში ინფექციის ეფექტი ხანმოკლე და გრძელია. ამიტომ, მნიშვნელოვანია CCID-19-ით ინფიცირებულთა მონაცემების შეგროვება და ანალიზი, რათა გავიგოთ ორსულობის გავლენა ორსულობასა და ორსულობაზე. ამ სტატიაში ჩვენ განვიხილავთ უახლეს ინფორმაციას CCID-19-ის პრენატალური და პრენატალური ინფექციის შესახებ და განვიხილავთ, ხდება თუ არა ინფექცია უშუალოდ ინფიცირებულ ორსულებში და ანტენატალური მოვლის აღდგენის ამჟამინდელ მაჩვენებელს. იხილეთ სრული ტექსტი

2. კორონა ვირუსი; ორსულობის შედეგები ორსულობა; ACE-2 რეცეპტორი; ; პლაცენტური ანტისხეულები SARS-CoV-2-ის გადასაცემად; Კორონავირუსი; ორსულობის შედეგები ორსულობა; ACE-2 რეცეპტორი; ; ანტისხეულების მიწოდება

ეს ღია წვდომის სტატია ვრცელდება Creative Commons ლიცენზიით, რომელიც იძლევა გამოყენების, გავრცელებისა და რეპროდუქციის ნებართვას ნებისმიერ საშუალებებში, იმ პირობით, რომ ორიგინალური ნამუშევარი სათანადოდ არის ნაჩვენები.

The Pregnancy Project Free Pdf

სადაოს, მ. კუმარი, მ. ორსულობა იუნგ ალ ხოდორი, S. COVID-19 ინფექცია: ვერტიკალური ოტრეჰოტის რისკი, ნაყოფისა და ახალშობილთა შედეგები.

Direct On Swab Metabolic Profiling Of Vaginal Microbiome Host Interactions During Pregnancy And Preterm Birth

Saadaoui M, Kumar M, Al Khodor S. ორსულობა COVID-19 ინფექციის დროს: ვერტიკალური ოტრეჰოტის, ნაყოფისა და ახალშობილთა შედეგების რისკი.

სადავი, მარვა, მანოზ გომარ სუჰაილა ადორი. 2021. „19 ინფექცია: ვერტიკალური ოტარეტის რისკი, ნაყოფისა და ახალშობილის შედეგები“

2016 წლიდან ჟურნალი გვერდების ნომრების ნაცვლად იყენებს სტატიების ნომრებს. იხილეთ მეტი აქ.

| | ლინნიდა | ჯოხივით | კარგი მულტფილმი | ვინაიდან რეგიონი | | კონტროლის ტრაექტორია, სოციალიზაციის ინსტრუმენტები და სპორტული სოციალიზაციის გავლენა ქალთა სპორტულ მონაწილეობაზე ტაივანში.

Impact Of Physical Activity On Course And Outcome Of Pregnancy From Pre To Postnatal

ღია წვდომის ინსტიტუციური პოლიტიკა ღია წვდომის პროგრამა სპეციალური თემის სახელმძღვანელო მითითებები კვლევისა და გამოქვეყნების რედაქტირების პროცესი

ყველა სტატია მოწოდებულია საჯარო ღია წვდომის ქვეშ globalwirtschaften. არ არსებობს განსაკუთრებული სტიმული გამოქვეყნებული ტექსტის მთელი ან ნაწილის ხელახლა გამოყენებისთვის, მათ შორის ფიგურებისა და ცხრილების ჩათვლით. თუ სტატია გამოქვეყნებულია Creative Commons CC BY ღია კოდის ლიცენზიით, ორიგინალი ტექსტი კვლავ ძალაშია და სტატიის ყველა ნაწილი შეიძლება ხელახლა იქნას გამოყენებული.

ქცევითი მონაცემები წარმოადგენს მნიშვნელოვან გავლენას ინოვაციურ კვლევებში დიდი პოტენციალით. უფროსი სტატიები წარედგინება Science Guide-ის რედაქტორებს და გამოქვეყნებამდე უნდა იყოს განხილული.

The Pregnancy Project Free Pdf

სპეციალური ნაშრომები შეიძლება იყოს უნიკალური კვლევითი ნაშრომები და ფართომასშტაბიანი ახალი კვლევითი ნაშრომები ხშირად აქვთ მრავალი ნახაზი ან მეთოდი. . ამ ტიპის ლიტერატურა იძლევა იდეებს სამომავლო კვლევის მიმართულებებზე ან შესაძლო დამხობებზე.

Circulating Tumor Dna Analysis Guiding Adjuvant Therapy In Stage Ii Colon Cancer

. რედაქტორები ირჩევენ ჟურნალში ახლახან გამოქვეყნებულ სტატიებს, რომლებიც განსაკუთრებით საინტერესოა ელექტრონიკისთვის ან მათი აზრით, მნიშვნელოვანია ამ სფეროში. მიზანია სხვადასხვა კვლევით სფეროში საინტერესო პუბლიკაციების მიმოხილვა.

გახსნა: 2019 წლის 29 მარტი / შეცვლილია: 2019 წლის 8 მაისი / დამტკიცებულია: 2019 წლის 21 მაისი / გამოქვეყნებულია: 2019 წლის 23 მაისი

მოსალოდნელია, რომ Rägülge lijams ვარჯიში დაეხმარება luftliche და gestielski ჯანმრთელობას. თუმცა, ქალები ხშირად აჩვენებენ დაბალ ფიზიკურ აქტივობას. ფიზიკური აქტივობის განსჯის საფუძველზე იწყება Gaeun, Nai, Sarang და Sarang, Seo და Seo, Lee, Sis, განხორციელება. ამ სტატიაში მოცემულია დეტალური მიმოხილვა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა შეატყობინოთ სხვადასხვა ძაღლების ზემოქმედება ორსულთა ფიზიკურ აქტივობაზე, მათ შორის არყის, pwangerschivage. ძიებისთვის გამოყენებული იქნა 5 წყარო. ჩაწერილი შედეგები წარმოდგენილია აღწერილობითი სიტყვების სახით. Na Suk Mitthi ნახატი სურათი სურათი სურათი სურათი ნახატი კაკ ნოკ ნოკ დაარტყა. ამ კვლევამ დაადგინა, რომ ვარჯიში ეხმარება ქალების ფიზიკური აქტივობის დადგენას. გარდა ამისა, მას შეუძლია შეამციროს ორსულობის ტკივილი და ემოციური სიმპტომები, შეამციროს ორსულობის წონა და გაზარდოს თვითეფექტურობა ფიზიკური აქტივობის მხარდასაჭერად. თუმცა, შედეგების შეუსაბამობა ხელს უშლის ამ უკანასკნელს მიიზიდოს შედეგების მიმართ გულგრილი ადამიანები. საერთო ჯამში, კვლევამ შეაფასა ფიზიკური აქტივობის დადებითი გავლენა ქალების ჯანმრთელობაზე და ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე.

ცნობილია, რომ რეგულარული ვარჯიში სასარგებლოა სხეულისთვის და ფიზიკური ჯანმრთელობისთვის[1]. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია (WHO) რეკომენდაციას უწევს მინიმუმ 150 წუთი ზომიერ აქტივობას და 75 წუთი ენერგიულ აქტივობას 18-64 წლის ასაკის ადამიანებისთვის. ფიზიკური უმოქმედობა აღიარებულია, როგორც გულის დაავადების, ინსულტისა და სიკვდილის მეოთხე მიზეზი [3]. თუმცა, ადგილობრივი გამოკითხვის თანახმად, მამაკაცების მხოლოდ 50,7%-ს და ქალების 37,4%-ს ადრე ჰქონდათ აქტივობის უმაღლესი დონე, რომელიც რეკომენდებულია WHO-ს მიერ [4]. ანალოგიურად, ფიზიკური აქტივობის დონის სტატისტიკური ანალიზის ინტეგრირებულმა ანალიზმა მოახსენა ფიზიკური აქტივობის დაბალი დონის მუდმივი ჩანაწერი ჩინეთის მოსახლეობაში ბოლო 15 წლის განმავლობაში [5]. მსოფლიო მასშტაბით ვარჯიშის კლების ტენდენციის გათვალისწინებით, საჭიროა ეფექტური გზების შემუშავება, რათა ადამიანებს ასწავლონ ვარჯიშის მნიშვნელობა. იივუს ორსულ ქალებს ყველაზე საჭირო განათლება აქვთ.

Pdf) Teenage Pregnancy

ორსული ქალები შეიძლება იყვნენ მჯდომარე და არააქტიური და უნდა მოერგონ ფიზიკურ და ფსიქიკურ პირობებს ორსულობის დროს [6]. სინამდვილეში, ამერიკის შეერთებული შტატების მონაცემებით, ორსული ქალების მხოლოდ 32%-მა მიაღწია ფიზიკურ აქტივობას ფიზიკური აქტივობის გაიდლაინების ფარგლებში, მაშინ როდესაც ეს არის მაქსიმუმ 7%, ხოლო ეს არის 7 ტ. . ანალოგიურად, აზიურმა კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ქალების ენერგიის მთლიანი მოხმარება ბურთის დაჭერისას უფრო დაბალი იყო, ვიდრე ბურთის დაკიდებამდე [8]. ამიზიდის მსგავსად, მჭამელთა შესწავლისას დაფიქსირდა ორსულობის დროს ფიზიკური აქტივობის დაქვეითება [9]. , 50% [10]. არიან ფიზიკურად აქტიური ქალებიც, რომლებიც აქამდე ორსულად არ ყოფილან. შედეგებმა აჩვენა, რომ იმსან მაისტუი ლის ძალიან დაბალი პროცენტი აკმაყოფილებს სინათლის ხაზის კონვერტაციას. გარდა ამისა, ორსულებმაც აღმოაჩინეს

The pregnancy project full movie youtube, the pregnancy project 2012, the pregnancy project book, the pregnancy project cast, the pregnancy project full movie, watch the pregnancy project online free, the pregnancy project a memoir, the pregnancy project movie, watch the pregnancy project, the pregnancy project full movie free, the pregnancy project, the pregnancy project by gaby rodriguez

Leave a Reply

Your email address will not be published.